lv

EXECUTIVE CLASS

Nodarbību diena: pirmdiena-sestdiena (16.03-21.03)
Nodarbību laiki: 16:00-21:00
Kursa sākums: 16. martā
Ilgums: 6 dienas (36 akad.stundas)
Cena: 296 € / 3 moduļi
Maksa par 1 moduli - 120 €

Par programmu

Viss, ko nepieciešams zināt tiem, kas strādā uzņēmumā vai tikai plāno sniegt savu kandidatūru.
Programma ir orientēta uz pieaugušo auditoriju, minimālais vecums dalībai - 16 gadi.
Kurss sastāv no 3 blokiem, katram ir atvēlētas 2 dienas pa 6 akadēmiskām stundām.

1. MODULIS:
- SASVEICINĀŠANĀS ETIĶETE
Sasveicināšanās veidi, uzrunu formas, iepazīšanās saviesīgā sabiedrībā un lietišķajā vidē.
- SASKARSMES ETIĶETE
Intonācija, teikuma uzbūve, prasme nodot frāzes jēgu un būtību īsi un saprotami, takta izjūta saskarsmē, prasme atbalstīt sarunu.
- LIETIŠĶAIS DRESKODS DAŽĀDIEM BIZNESA VEIDIEM
Ārējais izskats, frizūra, make up, aksesuāri, manikīrs, apavi un kostīms.
- IMIDŽA DIZAINS
Lietišķā tēla sastādīšanas noteikumi uzņēmuma darbiniekam, personīgām tikšanām un tikšanām ar klientu.
- ZVANI UN LIETIŠĶĀ SARAKSTE
Telefoniskās saskarsmes etiķete ar klientu, prasme vienoties par tikšanos telefoniski, lietišķās sarakstes principi e-pastā un sociālajos tīklos.
- PERFEKTA CV SASTĀDĪŠANA
- VEIKSMĪGA DARBA INTERVIJA
- DEMONSTRATĪVI-PRAKTISKĀ FRIZŪRAS NODARBĪBA
Frizūra darbiniekam, strādājošam ar klientu.
- DEMONSTRATĪVI-PRAKTISKĀ MAKE UP NODARBĪBA
Pareizs biroja make up darbiniekam, strādājošam ar klientu.

2. MODULIS:
- PIRMAIS IESPAIDS
Kā pareizi sastādīt savu tēlu tā, lai tas veicinātu sociālo un karjeras attīstību.
- ĶERMEŅA KUSTĪBU ETIĶETE
Mīmika, smaids, rokasspiediens, prasme eleganti sēdēt un stāvēt sabiedrībā.
- SASKARSME AR KLIENTU
Sasveicināšanās, uzrunas forma pret klientiem, kā pareizi uzdot delikātus jautājumus un atrisināt konfliktu ar klientu.
- LIETIŠĶO ATTIECĪBU ETIĶETE
Darba devējs un darba ņēmējs.
- RUNAS MĀKSLA
Forma, skaņa un runas intonācija. Vārdi un frāzes, kuras nedrīkst pieļaut darbā ar klientu. Publiskā uzstāšanās un prasme prezentēt sevi auditorijai.
- GALDA ETIĶETE
Servēšana bufetes, furšetes un biznesa pusdienu stilā. Praktiska nodarbība restorānā - biznesa pusdienas.
- PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
Palīdzība sadzīves traumās un nelaimes gadījumos telpās, prasme sniegt palīdzību sev ārkārtas gadījumos. Kā atpazīt slimības, draudējošas apkārtējiem. Kā pareizi reaģēt sirds, epilepsijas un alerģijas lēkmes laikā.
- DEMONSTRATĪVI-PRAKTISKĀ FRIZŪRAS UN MAKE UP NODARBĪBA
Eleganta frizūra administratoram un lietišķais make up mākslīgam apgaismojumam.

3. MODULIS:
- KORPORATĪVĀ ĒTIKA
Kas ir korporatīvā ētika? Darījuma attiecības uzņēmumā starp darbiniekiem, darījuma attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju. Zvani, sarakste, informācijas glabāšana, konfidencialitātes līgums.
- DARĪJUMU TIKŠANĀS UN PĀRRUNU ORGANIZĒŠANA
Saraksta sastādīšana, vietas izvēle, inventāra, materiālu un nepieciešamās informācijas sagatavošana, viesu satikšana, kafijas pauzes vai biznesa pusdienu organizēšana, transportēšana.
- DARĪJUMU PASĀKUMU PROTOKOLS
Vizītkarte, ielūguma noformēšanas noteikumi, pasākuma rīkošanas protokols.
- JURIDISKIE PAMATI
Administratīvā un kriminālā atbildība, rīcības ārkārtas situācijās, civillikums, darba attiecības, rīcības darba tiesību pārkāpuma gadījumā, darbinieka atbildība par uzņēmuma zaudējumiem.
- VAKARA DRESKODS
Korporatīvie pasākumi un īpašie vakari.
- GALDA ETIĶETE
Vakariņas ar sēdvietām, kā pareizi ēst dažādus ēdienus.
- DEMONSTRATĪVI-PRAKTISKĀ FRIZŪRAS NODARBĪBA
Matu veidošana vakara pasākumiem.
- DEMONSTRATĪVI-PRAKTISKĀ MAKE UP NODARBĪBA
Kāds make up ir augstākā līmeņa darbiniekam?

APGŪSTOT ŠO KURSU, JŪS SAŅEMSIET:
- pilnu informāciju, nepieciešamu darbam biznesā;
- praktiski pielietosiet iegūtās galda etiķetes iemaņas restorānā;
- fotogrāfijas ar frizūru un make up biznesa profilam;
- diploms no skolas METROMODELS;
- rekomendācijas vēstuli no Baltijas etiķetes skolas METROMODELS darba devējam.

Rudens brīvlaikā kurss norisināsies krievu valodā, pavasara brīvlaikā - latviešu valodā.

Programmas priekšmeti

 • saskarsmes etiķete
 • lietišķais dreskods
 • praktiskā frizūras un make up nodarbība
 • biznesa zvani un sarakste
 • CV sastādīšana
 • komunikācija ar klientu
 • runas māksla
 • galda etiķete
 • pirmā medicīniskā palīdzība
 • korporatīvā ētika
 • biznesa pasākumu organizēšana
 • juridiskie pamati

Salīdzināt programmas